ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2022
EDITÖRDEN
1.
Frontmatters

Sayfalar I - X

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi ve Basitleştirilmiş Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi Risk Skorlarının COVID-19 Hastalarındaki Prognostik Değeri
Pulmonary Embolism Severity Index and Simplified Pulmonary Embolism Severity Index Risk Scores are Useful to Predict Mortality in Patients with COVID-19
Gönül Açıksarı, Mehmet Koçak, Yasemin Çağ, Sacit İçten, Mustafa Çalışkan
doi: 10.14744/bmj.2022.93824  Sayfalar 1 - 8

3.
Kronik İnsomni Hastalarının Bağlanma Stilleri, Algılanan Stres Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları
Attachment Styles, Perceived Stress Levels, and Coping Styles of Chronic Insomnia Patients
Esra Aydın Sünbül
doi: 10.14744/bmj.2022.78942  Sayfalar 9 - 15

4.
Sistemik İnflamatuar Belirteçlerin Huzursuz Bacak Sendromu İçin Tanısal ve Prognostik Göstergeler Olarak Kullanırlılığı
Clinical Usefulness of Systemic Inflammatory Markers as Diagnostic and Prognostic Indicators for Restless Leg Syndrome
Buse Çağla Arı, Esma Kobak Tur
doi: 10.14744/bmj.2022.96967  Sayfalar 16 - 22

5.
Glisemik Kontrol Sağlanan Diyabetik Retinopatisi Bulunmayan Tip 2 Diyabet Hastalarında Meydana Gelen Multifokal Elektroretinografi Değişiklikleri
Evaluating the Influence of Long Term Glycemic Control on Multifocal Electroretinography in Type 2 Diabetic Patients without Retinopathy
Ümit Çallı, Aysüşe Yeşim Oral, Süleyman Kuğu
doi: 10.14744/bmj.2021.94840  Sayfalar 23 - 29

6.
Rektal Prolapsusta Sadece Presakral Mesh Uygulanması Yeterli Midir? Tek Merkez Deneyimimiz
Is it Sufficient to Apply Only Presacral Mesh in Rectal Prolapse? Our Single-Center Experience
Orhan Aras
doi: 10.14744/bmj.2021.64507  Sayfalar 30 - 35

7.
Penoscrotal Web and its Repair in Children
Çocuklarda Penoskrotal Perde ve Onarımı
Okan Alkış, Bekir Aras, Mehmet Sevim, İbrahim Güven Kartal, Oğuzhan Yusuf Sönmez, Fatih Uruç
doi: 10.14744/bmj.2021.70894  Sayfalar 36 - 39

8.
Vitiligo Hastalarında Plazma Vitamin D Düzeyi
Plasma Vitamin D levels in Patients with Vitiligo
Nebahat Demet Akpolat, Ahmet Metin
doi: 10.14744/bmj.2022.96158  Sayfalar 40 - 45

9.
Adolesanlarda Bel Ağrısının Paraspinal Kas Volümleri Üzerine Etkisi
The Effect of Low Back Pain on Paraspinal Muscle Volumes in Adolescents
Fatma Esra Bahadır Ülger, Özge Gülsüm İlleez
doi: 10.14744/bmj.2022.43434  Sayfalar 46 - 53

10.
Omuz Ağrılı Hastalarda iPhone Uygulaması ile Omuz Aktif İç Rotasyon Hareketinin Ölçümünün Geçerlik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of iPhone Application in Active Internal Rotation Measurement of Shoulder in Patients with Shoulder Pain
Bilinç Doğruöz Karatekin, Sinem Çiçek, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/bmj.2022.86547  Sayfalar 54 - 59

OLGU SUNUMU
11.
Perianal Bölgenin Nadir Görülen Bir Lezyonu, Anjiyomiksoma: Olgu Sunumu
A Rare Lesion in Perianal Area, Angiomyxoma: Case Report
Sümeyra Emine Bölük, Süleyman Atalay, İlker Sücüllü
doi: 10.14744/bmj.2021.13007  Sayfalar 60 - 62

12.
Kronik Böbrek Yetersizliği Tanılı Dev Böbrek Taşlı Olguda Bilateral Laparoskopik Piyelolitotomi: Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi
Bilateral Laparoscopic Pyelolithotomy for Chronic Renal Failure with Giant Kidney Stones: Case Report and Review of Literature
Serkan Akan, Aytaç Şahin, Ayhan Verit
doi: 10.14744/bmj.2021.79664  Sayfalar 63 - 66

13.
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kurumu (TMK 432) Uygulamada Tam Olarak Koruyucu mu? Bir Olgu Sunumu
Is the Institution for the Restriction of Freedom for the Purposes of Protection (TCC 432) Fully Protective in Practice? A Case Report
Mehmet Hamdi Örüm
doi: 10.14744/bmj.2021.47550  Sayfalar 67 - 70

KISA RAPOR
14.
Pandemi Döneminde İnme Merkezimizde İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulaması Azaldı mı?
Has IV TPA Application Decreased in Our Stroke Center During the Pandemic Period?
Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu
doi: 10.14744/bmj.2022.63325  Sayfalar 71 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale