ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri Doğrultusunda Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 281-285 | DOI: 10.14744/bmj.2023.38257

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri Doğrultusunda Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

Zeliha Berke Aktar1, Onur Yarar2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlıkta Kalite Yönetimi Bölümü, Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılında harekete geçirdiği “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” adlı projeyle, cerrahide güvenlik uygulamalarının temeli sayılan cerrahi güvenlik kontrol listesi, çalışanların hizmetine sunuldu. Proje kapsamında yer alan güvenli cerrahinin sağlanmasında hasta güvenliğini profesyonel şekilde gerçekleştirebilmek ana hedeftir. Ayrıca güvenli cerrahi uygulamaları hasta memnuniyetinin sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. Bu projenin amacı; “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi” adı ile ülkemizde hayata geçirilen uygulamanın kalite çerçevesinde önemini ele almak ve listeyi tanıtmaktır.

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, güvenli cerrahi, sağlıkta kalite.

Safety Surgery Control List in International Patient Safety Targets

Zeliha Berke Aktar1, Onur Yarar2
1Department of Surgery, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Quality Management in Health, Okan University, İstanbul, Türkiye

The World Health Organization (WHO) acted with the project “Safe Surgical Saves Life” in 2008, and the surgical safety check list, which is considered the basis of safety practices in surgery, is presented to employees. It is the main intention to be able to perform patient safety professionally in the provision of safe surgeons involved in the project. Safe surgical practices will also contribute to ensuring patient satisfaction. The purpose of this project is to address the importance of practices that are named “safe surgical safety checklists” in our country and to introduce the list, considering its quality.

Keywords: Accreditation, quality of health, safe surgery.

Zeliha Berke Aktar, Onur Yarar. Safety Surgery Control List in International Patient Safety Targets. Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 281-285

Sorumlu Yazar: Zeliha Berke Aktar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale