ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 2023
ÖN SAYFALAR
1.
Front Matter

Sayfalar I - VII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Huntington Hastalığında Bilişsel Bozuklukların Değerlendirilmesi ve Motor Belirtiler ile Trinükleotid Tekrar Artışı Arasındaki İlişki
Evaluation of Cognitive Disorders in Huntington’s Disease and Their Relationship with Motor Symptoms and Trinucleotide Repeat Expansion
Esma Kobak Tur, Kadriye Güleda Keskin, Ceren Erkalaycı, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2023.49389  Sayfalar 203 - 208

3.
Kalkaneal Spur (Topuk Dikeni) Hastalarında Ayak Ağrısı ve Fonksiyonelliği ile Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Foot Pain, Functionality, and Kinesiophobia in Patients with Calcaneal Spurs
Filiz Yıldız Aydın, Işıl Üstün
doi: 10.14744/bmj.2023.43660  Sayfalar 209 - 215

4.
Kronik Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Serum Lipid Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Serum Lipid Levels in Patients with Chronic Spinal Cord Injury
Arzu Atıcı
doi: 10.14744/bmj.2023.92300  Sayfalar 216 - 222

5.
Akut Apandisitte Klinik Değerlendirme ve Çift Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi ile Ön Tanı
Prediagnostic Clinical Evaluations and Double Contrast Computed Tomography in Suspected Acute Appendicitis
Yılmaz Aydın, Ahmet Doğan Kuday, Verda Tunaligil, Derya Abuşka, Mustafa Yazıcıoğlu, Doğaç Niyazi Özüçelik
doi: 10.14744/bmj.2023.72621  Sayfalar 223 - 230

6.
Daha Fazla Kan Ürününe İhtiyacınız Var mı, Yok mu? COVID-19 Salgını Sırasında Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı
Do You Need More Blood Product or No! Use of Blood and Blood Products During COVID-19 Pandemic
Ayşe Bozkurt Turhan, Sacit İçten, Ali Turhan, Selma Dağcı
doi: 10.14744/bmj.2023.14632  Sayfalar 231 - 236

7.
Evre 4 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde PD-L1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi
Prognostic Significance of PD-L1 Expression in Stage 4 Non-Small-Cell Lung Cancer
Pelin Korkmaz, Şeyma Özden, Murat Kıyık
doi: 10.14744/bmj.2023.24572  Sayfalar 237 - 241

8.
Memenin Duktal Karsinoma İn Situlu Hastalarında Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Gerekli mi?
Is Sentinel Lymph Node Biopsy Necessary in Patients with Ductal Carcinoma in situ of the Breast?
Hakan Baysal, Mert Gacemer, Begümhan Baysal, Mehmet Sait Özsoy, Fatih Büyüker, Ibrahim Ali Özemir, Abdullah Aydın, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/bmj.2023.88700  Sayfalar 242 - 252

9.
Türk Toplumunda Erkek Hemşire Algısı: İstanbul İli Örneği
Perception of Male Nurse in Turkish society: The Case of Istanbul Province
Selma Dağcı, Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu, Volkan Kızılay, Serkan Elarslan, Latife Nadire Demirci, Yaşar Sertbaş, Kamil Özdil
doi: 10.14744/bmj.2023.33255  Sayfalar 253 - 262

10.
Multipl Sklerozda Tedaviye Uyum: İlaç Uygulama Yöntemlerinin ve Nöropsikiyatrik Eşlik Eden Durumların Etkisi
Treatment Adherence in Multiple Sclerosis: The Effect of Drug Administration Methods and Neuropsychiatric Comorbidities
Sena Destan Bunul
doi: 10.14744/bmj.2023.43265  Sayfalar 263 - 269

11.
COVID-19’un Retina Kalınlığı Üzerindeki Etkisi: Prospektif Bir Çalışma COVID-19 ve Retina
The Effect of Coronavirus Disease 2019 on Retinal Thickness: A Prospective Study COVID-19 and Retina
Okşan Alpoğan, Esra Türkseven Kumral, Serhat Imamoğlu, Nimet Yeşim Erçalık, Nursal Melda Yenerel, Mehmet Serhat Mangan, Cemile Anıl Aslan
doi: 10.14744/bmj.2023.49344  Sayfalar 270 - 276

OLGU SUNUMU
12.
Ankilozan Spondilitin Zor Bir Komplikasyonu: Torakal Vertebra Fraktürüne Bağlı Parapleji
A Difficult Complication of Ankylosing Spondylitis: Thoracic Vertebral Fracture-Induced Paraplegia
Selda Çiftçi, Latif Tosun, Banu Kuran
doi: 10.14744/bmj.2023.54254  Sayfalar 277 - 280

DERLEME
13.
Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri Doğrultusunda Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
Safety Surgery Control List in International Patient Safety Targets
Zeliha Berke Aktar, Onur Yarar
doi: 10.14744/bmj.2023.38257  Sayfalar 281 - 285

LookUs & Online Makale