ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Ankilozan Spondilitin Zor Bir Komplikasyonu: Torakal Vertebra Fraktürüne Bağlı Parapleji [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 277-280 | DOI: 10.14744/bmj.2023.54254

Ankilozan Spondilitin Zor Bir Komplikasyonu: Torakal Vertebra Fraktürüne Bağlı Parapleji

Selda Çiftçi, Latif Tosun, Banu Kuran
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Spondiloartritlerin önemli bir alt grubu olan radyografik spondiloartropati, diğer adıyla ankilozan spondilit, romatoloji pratiğinde sık karşılaştığımız bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Tedavisiz olgularda ilerleyerek vertebraların bambu kamışı şeklini alması, sakroiliyak eklemlerin kapanması kişinin giderek hareketlerinin kısıtlanmasına ve travmalara daha açık hale gelmesine sebep olmaktadır. Biyolojik tedavilerin kullanımı ile bu tablo genellikle önlenebilmektedir. Bu olgu sunumunda, takip ve tedavileri düzenli olmayan ankilozan spondilitli bir olguda vertebra fraktürü sonrası gelişen paraplejiden bahsedilerek literatürün gözden geçirilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, parapleji, vertebra fraktürü.

A Difficult Complication of Ankylosing Spondylitis: Thoracic Vertebral Fracture-Induced Paraplegia

Selda Çiftçi, Latif Tosun, Banu Kuran
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Radiographic spondyloarthropathy, also known as ankylosing spondylitis, which is an important subgroup of spondyloarthritis, is a subgroup of diseases that we meet frequently in rheumatology practice. In untreated cases, the progression of the vertebrae to the shape of bamboo spine and the ankylosing of the sacroiliac joints causes the restriction of the movements of the patient and the more openness to traumas. With the use of biological treatments, the clinical scenario can usually be prevented. In this case report, it is aim reviews the literature by mentioning a case of paraplegia that developed after vertebral fracture in a case with AS whose follow-up and treatment were not regular.

Keywords: Ankylosing spondylitis, paraplegia, vertebra fracture.

Selda Çiftçi, Latif Tosun, Banu Kuran. A Difficult Complication of Ankylosing Spondylitis: Thoracic Vertebral Fracture-Induced Paraplegia. Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 277-280

Sorumlu Yazar: Selda Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale