ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi İki Nadir Etiyolojinin Birlikte Olduğu Bir İskemik İnme Olgusu: Eozinofilik Granülomatöz Polianjit ve Sifiliz [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 139-141 | DOI: 10.14744/bmj.2021.57442

İki Nadir Etiyolojinin Birlikte Olduğu Bir İskemik İnme Olgusu: Eozinofilik Granülomatöz Polianjit ve Sifiliz

Ahmet Akpınar, Irmak Salt, Işıl Kalyoncu Aslan, Eren Gozke
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ABD, İstanbul, Türkiye

Polianjitis ile birlikte olan eozinofilik granülomatöz, önceki adıyla Churg-Strauss sendromu, nadir rastlanılan; astım, eozinofili ve sistemik vaskülit ile seyreden bir hastalıktır. Eozinofilik granülomatöz polianjit iskemik inmenin nadir nedenleri arasında gösterilebilir. Nörosifiliz ise geniş klinik belirtileri nedeniyle birçok hastalığı taklit edebilen ve sıklıkla tanısı atlanılan bir hastalık olup, bu hastaların bir kısmı günümüzde acil servislere akut inme ile gelmekte ve ancak bu şekilde tanı almaktadır. Buradaki olgu iskemik inmenin iki nadir nedeni bir arada olduğu için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik granulomatoz polianjit, inme, inme etiyolojisi, intravenoz tromboliz, iskemik inme, sifiliz, vaskulit.

A Case with Two Rare Etiologies of Ischemic Stroke: Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis and Syphilis

Ahmet Akpınar, Irmak Salt, Işıl Kalyoncu Aslan, Eren Gozke
Department of Neurology, Health Science University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA), formerly known as Churg-Strauss syndrome, is a rare disease with asthma, eosinophilia, and systemic vasculitis. EGPA may be among the rare causes of ischemic stroke. Neurosyphilis, on the other hand, is a disease that can mimic many diseases due to its wide clinical symptoms, and the diagnosis is often delayed or missed. Some of these patients present to the emergency services with acute stroke and are only diagnosed after suffering a cerebrovascular complication. We present this case, because two rare causes of ischemic stroke are together.

Keywords: Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, intravenous thrombolysis, ischemic stroke, stroke etiology, stroke, syphilis, vasculitis.

Ahmet Akpınar, Irmak Salt, Işıl Kalyoncu Aslan, Eren Gozke. A Case with Two Rare Etiologies of Ischemic Stroke: Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis and Syphilis. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 139-141

Sorumlu Yazar: Ahmet Akpınar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale