ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Effect of Coronavirus Disease 2019 on Retinal Thickness: A Prospective Study COVID-19 and Retina [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 270-276 | DOI: 10.14744/bmj.2023.49344

The Effect of Coronavirus Disease 2019 on Retinal Thickness: A Prospective Study COVID-19 and Retina

Okşan Alpoğan, Esra Türkseven Kumral, Serhat Imamoğlu, Nimet Yeşim Erçalık, Nursal Melda Yenerel, Mehmet Serhat Mangan, Cemile Anıl Aslan
Department of Ophthalmology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: To prospectively evaluate the effect of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on retinal thickness.
METHODS: Twenty-six cases of COVID-19 infection confirmed by real-time polymerase chain reaction constituted the study group. The thickness values of the macula, retinal nerve fiber layer (RNFL), and ganglion cell complex (GCC) measured by optical coherence tomography before infection were compared with the thickness values at the 1st and 3rd months after the infection. The control group consisted of 13 cases that were determined not to have the disease by antibody testing. Only the right eyes in all cases were included in the study. For statistical analysis, repeated measures analysis of variance or the Friedman test were used to compare baseline, 1st, and 3rd-month data.
RESULTS: All cases in the COVID-19 group showed mild symptoms. No retinal pathology was observed in any of the cases with COVID-19. There was no difference in retinal thickness measurements at baseline, 1st, and 3rd months in the control group (p>0.05). There was no difference at baseline, 1st and 3rd-month RNFL and GCC thickness values in the COVID-19 group (p>0.05). The central macular thickness (MT) in the COVID-19 group was thicker at 1 and 3 months than before infection (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Coronavirus infection affected the central MT in the first 3 months. RNFL and GCC thicknesses did not change after infection. However, a long-term follow-up of the cases may be required to observe the effects of the virus on retinal thickness.

Keywords: Coronavirus, Coronavirus disease 2019, Ganglion cell complex, Retina, Retinal nerve fiber layer.

COVID-19’un Retina Kalınlığı Üzerindeki Etkisi: Prospektif Bir Çalışma COVID-19 ve Retina

Okşan Alpoğan, Esra Türkseven Kumral, Serhat Imamoğlu, Nimet Yeşim Erçalık, Nursal Melda Yenerel, Mehmet Serhat Mangan, Cemile Anıl Aslan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, koronavirüs hastalığının (COVID-19) retina kalınlığı üzerindeki etkisini prospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olan 26 olgu çalışma grubunu oluşturdu. Optik koherens tomografi ile enfeksiyon öncesi ölçülen makula, retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve ganglion hücre kompleksi (GHK) kalınlık değerleri, enfeksiyon sonrası birinci ve üçüncü aylardaki kalınlık değerleri ile karşılaştırıldı. Kontrol grubu, antikor testi ile hastalığı olmadığı belirlenen 13 olgudan oluşturuldu. Tüm olguların sadece sağ gözleri çalışmaya dahil edildi. İstatistiksel analiz için, başlangıç, birinci ve üçüncü ay verilerini karşılaştırmak için tekrarlanan ölçümler varyans analizi veya Friedman testi kullanıldı.
BULGULAR: COVID-19 grubundaki tüm olgular hafif semptomlar gösterdi. COVID-19 olgularının hiçbirinde retinal patoloji gözlenmedi. Kontrol grubunda başlangıç, birinci ve üçüncü aylarda retina kalınlık ölçümlerinde fark yoktu (p>0,05). COVID-19 grubunda başlangıç, birinci ve üçüncü ay RSLT ve GHK kalınlık değerlerinde fark yoktu (p>0,05). COVID-19 grubunda merkezi makula kalınlığı enfeksiyon öncesine göre birinci ve üçüncü ayda daha kalındı (p=0,03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koronavirüs enfeksiyonu ilk üç ayda santral makula kalınlığını etkiledi. Enfeksiyondan sonra RSLT ve GHK kalınlıkları değişmedi. Ancak virüsün retina kalınlıkları üzerindeki etkilerini gözlemlemek için olguların uzun süreli takibi gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, retina, retina sinir lifi tabakası, ganglion hücre kompleksi.

Okşan Alpoğan, Esra Türkseven Kumral, Serhat Imamoğlu, Nimet Yeşim Erçalık, Nursal Melda Yenerel, Mehmet Serhat Mangan, Cemile Anıl Aslan. The Effect of Coronavirus Disease 2019 on Retinal Thickness: A Prospective Study COVID-19 and Retina. Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 270-276

Corresponding Author: Okşan Alpoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale