ISSN 2149-0287

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Editör

Dr. Eren Gözke
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: egozke@hotmail.com

Editör Yardımcıları 

Dr. Feyza Ünlü Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
E-posta: feyzamd@yahoo.com
Dr. Esma Esin Derin Çiçek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
E-posta: eederin@hotmail.com
Dr. Yelda Özkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: yeldaozkurt@yahoo.com
Dr. Birol Ağca
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
E-posta: birolagca@yahoo.com
Dr. Pelin Doğan Ak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: drpelindogan@hotmail.com
Dr. Neşe Keser
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
E-posta: nskeser@gmail.com

Yabancı Dil Editörleri 

Burcu Seher Anıl
Ertunç Mega

Danışma Kurulu

Adnan Ak
SBÜ İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
E-posta: adnan_ak@hotmail.com
Ahmet Fazıl Nohutçu
Kafkas Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars
E-posta: afnohut@yahoo.com
Akın Dayan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
E-posta: akindayan@yahoo.com
Ayşe Yeşim Oral 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: yesimoral@hotmail.com
Banu Öncel Açıkalın
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: banuoncel@superonline.com
Barış Yılmaz
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
E-posta: drbyilmaz@yahoo.com
Bülent Bilir
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
E-posta: bbilir@nku.edu.tr
Canan Ağalar 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
E-posta: agalarc@yahoo.com
Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eği·ti·m Ve Araştırma Hastanesi·, Çocuk Kliniği, İstanbul
E-posta: cnuhoglu@hotmail.com
Destina Yalçın
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
destinayalcin@yahoo.com
Ekrem Sevim
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir
E-posta: esevim@bandirma.edu.tr
Evrim Karadağ Saygı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: evrimkaradag4@hotmail.com
Evrim Şirin
Marmara Üni·versi·tesi· Tıp Fakültesi·, Ortopedi· Ve Travmatoloji· Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: evrimsirin@yahoo.com
Fatih Öner Kaya
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: fatihonerkaya@gmail.com
Fatma Candan
SBÜ Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: candanfatma@hotmail.com
Feyza Ünlü Özkan
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
E-posta: feyzamd@yahoo.com
Güzelali Özdemir
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
E-posta: drguzelali@yahoo.com
Handan Mısırlı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: handanmisirli@yahoo.com
Hatice Ferhan Kömürcü 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
E-posta: ferhankomurcu@yahoo.com
Işıl Kalyoncu Aslan
Fati·h Sultan Mehmet Eği·ti·m Ve Araştırma Hastanesi·, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: isilk.aslan@hotmail.com
Joseph Kesecioğlu
Türk Yoğun Bakım Derneği (Başkan), Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
E-posta: j.kesecioglu@umcutrecth.nl
Kübra Neslihan Kurt Oktay
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: drneslihankurt@hotmail.com
Melda Nursal Yenerel
SBÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: meldayen@hotmail.com
Meltem Çoban Ağca
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: agcameltem@yahoo.com
Meltem Güzin Altınel
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
E-posta: meltem.atik@gmail.com
Meryem Alış
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul
E-posta: meryem030@hotmail.com
Nilgün Çınar
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültasi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: cinarnilgun@gmail.com
Niyazi Tuğ
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul
E-posta: niyazitug@hotmail.com
Özgül Özkoç
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
E-posta: ozgulozkoc@gmail.com
Pelin Doğan Ak
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
E-posta: drpelindogan@hotmail.com
Sibel Karşıdağ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: karsidags@yahoo.com
Şennur Ünal Dayı
Siyami Ersek Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
E-posta: sennurunaldayi@yahoo.com
Şaziye Senem Başgül
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Gaziantep
E-posta: senembasgul@gmail.com
Süleyman Atalar
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
E-posta: suleyman_atalay@yahoo.com
Yelda Buyru Özkurt
S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul
E-posta: yeldaozkurt@yahoo.com
Yücel Arman
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
E-posta: dryarman@yahoo.com

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale