ISSN 2149-0287

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Editör

Dr. Eren GÖZKE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: egozke@hotmail.com

Editör Yardımcıları 

Dr. Feyza ÜNLÜ ÖZKAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
E-posta: feyzamd@yahoo.com
Dr. Esma Esin DERİN ÇİÇEK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
E-posta: eederin@hotmail.com
Dr. Yelda ÖZKURT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: yeldaozkurt@yahoo.com
Dr. Birol AĞCA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
E-posta: birolagca@yahoo.com
Dr. Pelin DOĞAN AK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: drpelindogan@hotmail.com
Dr. Tuba CİMİLLİ ÖZTÜRK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
E-posta: tcimilliozturk@gmail.com

Yabancı Dil Editörleri 

Burcu Seher ANIL
Ertunç MEGA

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale