ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2016
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Difüz Diyabetik Makular Ödemde İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi
The Treatment of Intravitreal Triamcinolon Asetonide Injection In Diffuse Diabetic Macular Edema
Kürşad Ramazan Zor, Nesrin Tutaş Günaydın, Şeref İstek, Musa Karataşgüler, Ayşe Feyza Önder
Sayfalar 46 - 53

2.
Postmenapozal Hastalarda Endometriyal Biyopsi Patoloji Sonucu Tanı için Yetersiz Materyal Olarak Değerlendirilen Hastaların Klinik İzlem ve Sonuçları
Clinical Outcomes of Postmenopausal Patients With Insufficient Sample From Endometrial Biopsy
Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Adnan Somay, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ
Sayfalar 54 - 59

3.
İdeal Isı Monitorizasyonu, Nasıl?
Ideal Temperature Monitoring, How?
Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
Sayfalar 60 - 63

OLGU SUNUMU
4.
Omuz Ağrısı ile Gelen Multipl Myelom Olgusu
Patient with Multiple Myeloma Presenting as Shoulder Pain
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
Sayfalar 64 - 66

5.
Kurşun Adres Sormaz: Bir Acil Ortopedi Deneyimi Ateşli Silah Yaralanması Olgusunda Mermi Çekirdeğinin İlgi Çekici Lokalizasyonu
The Amazing Journey of the Bullet: The Remarkable Location After A Gunshot Injury
Barış Yılmaz, Evrim Şirin, Mustafa Vezirhüyük
Sayfalar 67 - 70

DERLEME
6.
Koagülasyon Mekani̇zmaları ve Anti̇koagülan İlaçlar
The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs
Güldem Turan
Sayfalar 71 - 75

LookUs & Online Makale