ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2020
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Uçuş Personelinde Sigara Bağımlılığı ve Uçuş Sırasında Nikotin Eksikliği ile Başa Çıkma Yöntemleri
Cigarette Addiction in Flight Personnel and Coping Methods with Nicotine Deficiency during Flight
Gülay İlkhan Daşdemir, Hakan Çelikhisar
doi: 10.14744/bmj.2019.79553  Sayfalar 1 - 10

2.
Pediatrik Travma Vakalarının Analizi: Karakteristikleri ve Skor Sistemlerinin Rolü
Analysis of Pediatric Traumas: Characteristics and the Role of Scoring Systems
Hasan Aldinç, Cem Gün
doi: 10.14744/bmj.2019.32932  Sayfalar 11 - 15

3.
Akut İskemik İnme Olgularında Mikroalbuminüri
Microalbuminuria in Patients with Acute Ischemic Stroke
Deniz Çelebi Sicimoğlu, Eren Gözke, Pelin Doğan Ak
doi: 10.14744/bmj.2019.44127  Sayfalar 16 - 20

4.
Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonu Olan Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Treatment Results of Patients with Chronic Hepatitis B and C Infections
Servet Öztürk, Nesrin Turker
doi: 10.14744/bmj.2020.41033  Sayfalar 21 - 27

OLGU SUNUMU
5.
Nadir bir Düşük-grade Fibromiksoyid Sarkom Rekurrensi ve Mortalitesine Ait Vaka Sunumu
A Case Report of the Recurrence of a Rare Cardiac Low-Grade Fibromyxoid Sarcoma and Mortality
Emre Özdemir, Mustafa Karaca, Fülya Çakalağaoğlu Ünay
doi: 10.14744/bmj.2019.39206  Sayfalar 28 - 31

6.
Parastomal Herni Onarımı ve Prolapsus Nedeniyle Yapılan Rezeksiyonda Kolon Kanseri Nüks İhtimali: Nadir Bir Olgu Sunumu
Probability of Colon Cancer Recurrence in Parastomal Hernia Repair and Resection for Prolapse: A Rare Case Report
Orhan Aras
doi: 10.14744/bmj.2020.73745  Sayfalar 32 - 33

7.
IL-17 İnhibisyonuyla Başarı ile Tedavi Edilen Paradoks Psoriyazis Olgu Sunumları
Successful Treatment of Paradoxical Psoriasis with IL 17 Inhibition: Case Reports
Gamze Gül Güleç, İlknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Nurdan Yurt, Eylem Emel Arıkan
doi: 10.14744/bmj.2020.74755  Sayfalar 34 - 37

LookUs & Online Makale