ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2023
ÖN SAYFALAR
1.
Frontmatters

Sayfalar I - VIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Huzursuz Bacak Sendromunda Depresyon ve Uyku Kalitesi
Depression and Sleep Quality in Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease
Ceyhun Sayman, Murat Fatih Pul, Buse Rahime Hasırcı Bayır
doi: 10.14744/bmj.2022.04909  Sayfalar 65 - 70

3.
Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Sakroiliak Eklemin Sinoviyal ve Ligamentöz Kısımlarına Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyonu Rehberliğinde Kortikosteroid Enjeksiyonu
Magnetic Resonance Imaging/Ultrasound Fusion-Guided Corticosteroid Injection to Synovial and Ligamentous Portion of Sacroiliac Joint in Patients with Axial Spondyloarthritis
Kemal Sarı, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Ahmet Nedim Kahraman, Ahmet Vural, Kenan Akgün
doi: 10.14744/bmj.2022.65882  Sayfalar 71 - 77

4.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Hastalarda Artan Nöbet Riski: Tek İlaç Rejimi Daha İyi mi?
Increased Seizure Risk Among the Patients During the COVID-19 Pandemic: Is a Single-Drug Regime Better?
Ümmü Serpil Sarı, Figen Tokuçoğlu
doi: 10.14744/bmj.2022.99815  Sayfalar 78 - 82

5.
Derin Ön Lameller Keratoplasti Sonrası Glokom Gelişen Keratokonus Hastalarında Ön Kamara Parametrelerinin İncelenmesi
Evaluation of Anterior Chamber Parameters in Keratoconus Patients with Post-Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Glaucoma
Ümit Çallı, Baran Kandemir
doi: 10.14744/bmj.2022.97659  Sayfalar 83 - 87

6.
COVID-19 Enfeksiyonunun İkinci ve Üçüncü Dalga Döneminde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Hastalanma Sıklıkları Arasındaki Farklılıklar: Kesitsel Bir Çalışma
The Differences Between the Frequency of Getting Sick of Health Personnel of Samsun Education and Research Hospital During the Second and Third Wave Period of COVID-19: A Cross-Sectional Study
Derya Kılıç Köksal, Vaner Koksal, Göknur Yapar Toros, Yelda Ersözlü Bakırtaş, Ebru Ulaş, Turgay Bozkurt, Şule Özdemir
doi: 10.14744/bmj.2022.69672  Sayfalar 88 - 94

7.
Pandemi Döneminde Beslenme ve Diyet Polikliniğine Başvuran Fazla Kilolu ve Obez Bireylerin Diyet Kalitelerinin ve Duygusal İştahlarının Belirlenmesi
Determination of the Diet Quality and Emotional Appetite of Overweight and Obese Individuals Who Consult to the Nutrition and Diet Clinic During the Pandemic Period
Deran Dalbudak Sansar, Erkan Deniz Dinçer
doi: 10.14744/bmj.2023.92005  Sayfalar 95 - 104

8.
Kriptojenik İnme Hastalarında Patent Foramen Ovale Yönetimi: Gerçek Yaşam Veri Derlemesi
Patent Foramen Ovale Management in Cryptogenic Stroke Patients: Real-Life Data Collection
Kadriye Güleda Keskin, Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu, Ceren Erkalaycı
doi: 10.14744/bmj.2023.37232  Sayfalar 105 - 110

9.
Metakarp Kırıklarında Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon Sonrası Erken Dönem Başlanan Fizik Tedavi ve Ergoterapi Uygulamalarının Günlük Aktivite Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi
Effects of Early Period Physical Therapy and Ergotherapy Applications on Daily Activity Levels After Open Reduction and Internal Fixation in Metacarpal Fractures
Celaleddin Bildik, Barış Yılmaz
doi: 10.14744/bmj.2023.05658  Sayfalar 111 - 116

OLGU SUNUMU
10.
Marchiafava-Bignami Hastalığında Korteks Tutulumu: Olgu Sunumu
Marchiafava-Bignami Disease with Cortical Involvement: A Case Report
Buse Gül Belen, Ceyda Doğan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ
doi: 10.14744/bmj.2023.60251  Sayfalar 117 - 120

LookUs & Online Makale