ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2018
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Benign Prostat Hiperplazisi Nedeni ile Yapılan Prostatektomi Sonrasında Noktüride Meydana Gelen Değişikliğin Noktüri Alt Gruplarına Göre İncelenmesi
The Evaluation of the emerging changes in Nocturia According to its Subgroups in Patients Who Underwent Prostatectomy due to Benign Prostatic Hyperplasia
Abdullah Çırakoğlu, Ferhat Ateş, Hasan Soydan, İlker Akyol, Temuçin Şenkul, Kadir Baykal
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.899  Sayfalar 47 - 50

2.
Üçüncü Basamak Acil Servise 112 Ambulansı ile Getirilen Erişkin Hastaların Analizi
The Analysis of Adult Patients Admitted to Third Level Emergency Department by 112 Ambulance
Atilla Silibolatlaz, Müge Gülen, Akkan Avci, Salim Satar
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.796  Sayfalar 51 - 57

3.
Acil Göz Kliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi
Epidemiological Evaluation of Pediatric Patients Admitted to the Emergency Ophthalmology Clinic
Ayşin Tuba Kaplan, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Nesrin Tutaş Günaydın, Ayşe Yeşim Oral, Şaban Şimşek
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.901  Sayfalar 58 - 61

OLGU SUNUMU
4.
Yoğun Bakımda Postoperatif Bronşiyal Baryum Aspirasyonu
Postoperative Bronchial Barium Aspiration in Intensive Care Unit
Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.928  Sayfalar 62 - 64

5.
Saf Motor Tutulum ile Giden Bir Siringomiyeli Olgusu
A Case of Syringomyelia with Pure Motor Symptoms
Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Sıdıka Sinem Taşdemir, Mustafa Eser, Zehra Aktan
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.978  Sayfalar 65 - 66

6.
Senkopun Nadir Bir Etyolojisi: Uyuşturucu Paketinin Perforasyonuna Bağlı Asidoz – Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Uncommon Cause of Syncope: Acidosis due to Ruptured Body Packing – A Case Report and Review of the Literature
Mehmet Koçak, Ebru Ünal Akoğlu
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.983  Sayfalar 67 - 69

7.
Spondilit Alevlenmesi Düşündüren Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu
Bilateral Elastofibroma Dorsi Mimicking Spondylitis Exacerbation: Case Report
Betül Sevinç, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş, Özge Gülsüm İlleez, Işıl Üstün, Esin Derin Çiçek
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.979  Sayfalar 70 - 71

DERLEME
8.
Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ve Tedavisi
Anterior Cruciate Ligament Injuries and Their Treatment
Ömer Can Özkan, Burak Yağmur Öztürk
doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.987  Sayfalar 72 - 75

LookUs & Online Makale